• Home
 • Oplossingen
 • E-HRM
 • Employee Self Services
 

Employee self service

Mijn Kelio (Employee Self Services) stelt u in staat tijdwinst te boeken en geeft uw medewerkers autonomie.

Mijn Kelio ondersteunt decentralisatie van administratieve HR-taken en het beheer van uren. Het delen van informatie door werknemers en managers wordt hierdoor vergemakkelijkt en stelt u in staat uw medewerkers te betrekken bij het dagelijkse HR-beheer.

E-HRMONZE DIENSTEN

 

Welke voordelen biedt een persoonlijke login voor uw werknemers en managers?

Uw werknemers en managers kunnen door het gebruik van Mijn Kelio de HR-processen efficiënt beheren, terwijl deze zo goed mogelijk op hun behoeften zijn afgestemd. 

Dit aanpasbare portaal vergemakkelijkt het beheer van aanwezigheid, verlof, bestede tijd en werkplanningen en maakt het delen van informatie eenvoudiger. Hierdoor verlopen uw dagelijkse HR-processen soepeler.

Werknemers kunnen eenvoudig:

 • Afwezigheidsaanvragen indienen en bijhouden.
 • Hun HR-gegevens raadplegen, zoals hun dossier, tellers en individuele planningen.
 • Rechtstreeks boeken.

Managers kunnen van hun kant:

 • Afwezigheidsaanvragen bekijken en goedkeuren.
 • Informatie over hun team raadplegen zoals: werknemerdossier, aanwezigheidsplanning, afwijkingen, tegoeden/tekorten.
 • Afwezigheden en aanwezigheden in realtime raadplegen om planningen aan te passen.
 • HR-dossiers digitaliseren en beveiligen conform de geldende regelgeving (AVG, enzovoort).

Met Kelio vereenvoudigt u uw dagelijkse organisatieprocessen op elk hiërarchisch niveau!

HEEFT U EEN PROJECT? VERTEL HET ONS!

Vereenvoudig ook de tijdregistratie in uw organisatie

Vereenvoudig ook de tijdregistratie in uw organisatie

Kelio biedt tal van mogelijkheden om het overzicht van de gewerkte en vrije uren in uw organisatie te optimaliseren. Vanuit hun persoonlijke account kunnen werknemers:

 • Realtime hun aankomst, pauze, externe werkbezoeken of vertrek boeken.
 • Hun boekingen en hun verschillende tellers raadplegen en controleren, zoals overuren, jaarplanning, bonussen, enzovoort.
 • Hun aanwezigheid registreren of melden aan leidinggevenden.
 • Aanvragen voor boekingscorrecties indienen bij hun leidinggevende of bij de HR-afdeling.

Kelio Intranet zorgt voor transparante boekingsgegevens en draagt bij aan de gelijkheid binnen uw bedrijf.

IK WIL HET BEHEER VAN DE WERKTIJDEN EENVOUDIGER MAKEN. NEEM CONTACT MET MIJ OP!

Digitaliseer de afwezigheids- en verlofaanvragen

Kelio maakt papieren formulieren voor de afwezigheidsaanvragen overbodig!

Werknemers kunnen via hun portal:

 • Toegang krijgen tot hun verlofsaldi.
 • Hun afwezigheidsaanvragen opstellen en indienen.
 • De status van hun aanvragen bijhouden.

Managers kunnen via hun portal:

 • De afwezigheidsaanvragen bijhouden; ze ontvangen een melding zodra een medewerker een nieuwe aanvraag indient.
 • Toegang krijgen tot een volledig overzicht van de afwezigheden in hun teams om te kunnen beslissen over de aanvragen.
 • Realtime afwezigheidsplanningen raadplegen per medewerker of per afdeling.

Personaliseer uw goedkeuringsprocedures voor afwezigheids- en verlofaanvragen met de configuratieopties van Kelio waaronder:

 • Goedkeuringsproces op één of meerdere niveaus.
 • Synchronisatie van de afwezigheden met de verschillende agenda's – Outlook®, Lotus Notes© – en met Kelio Planning.

Gegevens hoeven niet meer opnieuw handmatig te worden ingevoerd door de HR-afdeling. Dit vermindert de kans op fouten! 

 
Overzicht van aan activiteiten bestede tijd

Optimaliseer uw overzicht van aan activiteiten bestede tijd

Het bijhouden van de activiteiten is een van de meest tijdrovende taken van managers en de HR-afdeling. Kelio maakt het eenvoudiger om dit bij te houden:

 • Realtime registratie van activiteiten: de werknemer kan boeken vanaf verschillende media (pc, tablet, smartphone of op een Kelio Visio boekingsterminal).
 • Declaratie van aan activiteiten bestede tijd vanuit de persoonlijke account van de medewerker.
 • Overzicht van de declaraties: managers bekijken de declaraties van hun team en keuren deze goed.
 • Analyse en overzichten van de aan activiteiten bestede tijd per project, taak, kostenplaats of klant.
IK WIL EEN DEMONSTRATIE OM HET OVERZICHT VAN MIJN ACTIVITEITEN TE OPTIMALISEREN.
 

Vereenvoudig het beheer van de persoonlijke gegevens van uw werknemers

Kelio biedt u de mogelijkheid om raadplegings- en wijzigingsrechten toe te kennen aan uw medewerkers en het volgende toe te staan:

 • Raadplegen door de werknemer van zijn of haar personeelsbestand (conform de eisen van de AVG).
 • Wijzigen door de werknemer van bepaalde informatie in zijn dossier: bijwerken van onder andere contactgegevens en gezinssituatie.
 • Aanmaken en bijwerken van dossiers door gemachtigde personen in het bedrijf.

Met Kelio kunt u alle HR-dossiers digitaliseren en de persoonlijke gegevens van uw medewerkers beveiligen!

Hoe kunt u de gebruikerservaring verbeteren dankzij een persoonlijke HR-account?

Met Mijn Kelio biedt u uw werknemers autonomie voor wat betreft het beheer van dagelijks terugkerende werkzaamheden binnen uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Gemakkelijk en zelfstandig raadplegen van gegevens, persoonlijke resultaten, tellers, verlofsaldi, enzovoort, zonder navraag te hoeven doen bij de HR-afdeling.
 • Op afstand toegankelijk portaal, 24 uur per dag en 7 dagen per week (met onze SaaS/Cloud oplossing), en via verschillende media (pc's, tablets, smartphones, enzovoort) voor meer flexibiliteit.
 • Werknemers kunnen realtime en op afstand de planningen raadplegen of hun afwezigheidsaanvragen indienen.
 • Uitstekende beveiliging van de data op basis van gebruikersprofielen.

IK WIL HIER MEER OVER WETEN. NEEM CONTACT MET MIJ OP!

De productiviteit van managers

Hoe kan de productiviteit van managers worden verhoogd door middel van HR-decentralisatie?

Kelio is de ideale tool om de HR-beheertaken van uw managers te verlichten en hun dagelijkse productiviteit te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Account voor managers met berichtenservice: managers ontvangen via hun account een melding wanneer een afwezigheidsaanvraag wordt ingediend of zich een onverwachte afwezigheid voordoet en kunnen zo nodig de planning aanpassen.
 • HR-dashboards die analyses en het stellen van prioriteiten mogelijk maken. Realtime inzicht in de planning van hun team: managers kunnen op elk moment bekijken wie er aanwezig is, afwezig is of een extern werkbezoek aflegt en aan welke taken of voor welke klanten er wordt gewerkt.
 • Digitalisering van taken: doordat het handmatig opnieuw invoeren van gegevens niet meer nodig is, neemt het aantal fouten af, worden processen sneller en kan de productiviteit van de managers toenemen.
 • Door de digitalisering van taken wordt de gegevensbescherming versterkt.
Kelio – tool voor verlof- en afwezigheidsbeheer

Hoe helpt Kelio u om uw dagelijkse HR-processen te ?

 • Meer betrokkenheid van werknemers doordat ze over een persoonlijk account beschikken.
 • Digitalisering van HR-processen om uw organisatie betrouwbare resultaten in realtime te bieden.
 • Betere monitoring door uw managers.
 • Analytisch overzicht om de productiviteit, interne communicatie en het sociale klimaat in uw bedrijf te verbeteren.
 • SaaS omgeving voor nog betere beschikbaarheid en hogere veiligheid.

ONZE KLANTEN HEBBEN VERTROUWEN IN ONS – U OOK?

Kelio - al 35 jaar

35 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Internationale aanwezigheid

Profiteer van de installatie van Bodet Software

Implementaties

Vaste contactpersoon

Vast contactpersoon

in de buurt en beschikbaar

In de buurt en beschikbaar

Heeft u een vraag ?
LAAT HET ONS WETEN

Neem nu contact OP
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Het vakje moet zijn geselecteerd.