• Home
 • Oplossingen
 • Toegangscontrole
 • Beheer van brandoefeningen
 

Voorbereiden van brand- en ontruimingsoefeningen

Korte ontruimingstijd en snelle telling van personen zijn belangrijke factoren die levens kunnen redden in geval van brand. Brand- en ontruimingsoefeningen helpen om de ontruimingstijd te verkorten. Wat zou u er van vinden als uw smartphone u hierbij zou helpen? Dankzij Kelio bent u voorbereid indien er brand zou komen en beschermt u uw medewerkers optimaal!

TOEGANGSCONTROLEONZE DIENSTEN

ontruimingsoefening houden

Waarom zou u ontruimingsoefeningen voor brand houden?

Volgens de huidige voorschriften zijn brandoefeningen verplicht in alle ondernemingen (particuliere bedrijven en overheidsinstellingen), ongeacht hun omvang of de sector waarin ze actief zijn. Waarom?

 • Uw medewerkers moeten gewend raken aan een snelle ontruiming van de gebouwen en de weg weten naar de locaties van nooduitgangen en verzamelpunten.
 • Werknemers moeten vertrouwd raken met de ontruimingsprocedures.
 • Medewerkers moeten de geluids- en lichtsignalen van de geïnstalleerde brandalarmen herkennen.
fes op mobiel
 

Met Kelio wordt uw smartphone uw persoonlijke ontruimings-assistent bij brand

De software en terminals van Kelio zijn in principe bedoeld voor de verwerking van de tijdregistratieboekingen. Kelio kan echter ook gebruikt worden voor ontruimingen. De ontruimde personen kunnen hun aanwezigheid melden met een registratie op de paslezers die op de verzamelpunten zijn geïnstalleerd.

Via hun smartphone, die rechtstreeks is verbonden met het Kelio systeem, kunnen de verantwoordelijke personen voor de ontruiming realtime de telling raadplegen.

Hierdoor weten verantwoordelijke managers voor de ontruiming precies hoeveel personen er nog in het gebouw zijn en wie dit zijn en eventueel waar ze zich bevinden. Hierdoor kunnen reddingswerkers gericht actie ondernemen tijdens een echte ontruiming.

Met Kelio en uw smartphone kunt u brandoefeningen in uw bedrijf professioneel aanpakken en monitoren, mede dankzij functies als het bijhouden van de ontruimingstijd en het opstellen van follow up statistieken!

IK WIL EEN DEMONSTRATIE VAN DE TELLING BIJ BRAND VIA KELIO

Hoe kunt u een betrouwbare, snelle en volledige telling uitvoeren?

Door op de verzamelpunten lezers te installeren die aan de Kelio software op uw smartphone zijn gekoppeld, wordt het volgende mogelijk tijdens een echte brand of een ontruimingsoefening:

 • automatisch afvinken van ontruimde personen uit de lijst van aanwezige personen;
 • over een ontruimingslijst beschikken die automatisch wordt gedeeld met alle BHV-ers. Het maakt niet uit op welk verzamelpunt de werknemer zich registreert; de melding wordt verwerkt in de lijst en zal zichtbaar zijn voor alle verantwoordelijke personen;
 • rechtstreeks op uw smartphone een persoon die zijn badge niet bij zich heeft identificeren en diens aanwezigheid valideren;
 • automatisch en realtime het aantal achtergebleven personen in het gebouw berekenen en laten weten wie dit zijn.

De ontruiming wordt beëindigd wanneer alle aanwezige personen in de locatie hebben geboekt of door een van de verantwoordelijke personen zijn geïdentificeerd.

aanwezige personen bij brand
 

Hoe weet ik zeker dat alle aanwezige personen daadwerkelijk zijn ontruimd bij een brand?

De ontruimingslijst wordt automatisch bijgewerkt op basis van de werknemers die bij aankomst hebben geboekt en de geregistreerde bezoekers in de module Kelio Bezoekers.
Werknemers die afwezig zijn of een extern werkbezoek afleggen, worden niet opgenomen in de lijst.

Het systeem is beschikbaar in SaaS/Cloud , zodat de verbinding tussen het systeem en uw smartphone ook bij brand in stand blijft en betrouwbaar zal zijn.

Omdat de Kelio totaaloplossing zowel toegangscontrole, bezoekersregistratie als urenregistratie verzorgt, kunt u zeker zijn dat alle aanwezige personen op uw locatie worden vermeld in de ontruimingslijst.

IK WIL HET OVERZICHT VAN DE AANWEZIGEN BIJ EEN ONTRUIMING WEGENS BRAND EENVOUDIGER MAKEN

ontruimingsoefeningen

Hoe kunt u uw brand- en ontruimingsoefeningen optimaliseren?

Om na afloop van een ontruimingsoefening een verbeterrapportage te kunnen opstellen, voorziet Kelio in statistieken die aan de hand van verschillende parameters kunnen worden afgedrukt en geëxporteerd, zoals:

 • aantal geregistreerde en niet-geregistreerde personen tijdens de oefening;
 • gebruikte tellingsmethode per werknemer (per badge of geïdentificeerd door de verantwoordelijke persoon voor de ontruiming);
 • duur van de telling: berekening van de duur van de oefening en historisch overzicht van de prestaties.

Met Kelio kunt u de ontruimingsstatistieken bijhouden en de resultaten bewerken en opslaan.

IK WIL EEN DEMONSTRATIE VAN HET KELIO SYSTEEM!

voordelen van Kelio

Hoe kan Kelio u helpen uw brand- en ontruimingsoefeningen beter te beheren?

Kelio maakt het volgende mogelijk:

 • realtime bijwerken van de lijst met aanwezigen;
 • eenvoudig, betrouwbaar en snel de ontruimde werknemers tellen;
 • de ontruimingslijst delen met alle verzamelpunten;
 • betrouwbaar gebruik in SaaS: bij brand is identificatie via smartphone gewaarborgd;
 • statistische gegevens van eerdere oefeningen opslaan;
 • een koppeling tussen Kelio Tijdregistratie en Kelio Bezoekers.

ONZE KLANTEN HEBBEN VERTROUWEN IN ONS – U OOK?

Kelio - al 35 jaar

35 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Internationale aanwezigheid

Profiteer van de installatie van Bodet Software

Implementaties

Vaste contactpersoon

Vast contactpersoon

in de buurt en beschikbaar

In de buurt en beschikbaar