• Home
 • Oplossingen
 • Toegangscontrole
 • Beheer van brandoefeningen
 

Beheer van brandoefeningen

Automatiseer uw brandveiligheid

Met de Kelio software beheert u uw brandoefeningen, voldoet u aan de wettelijke vereisten en zorgt u voor de veiligheid van uw personeel.

TOEGANGSCONTROLEONZE DIENSTEN


ontruimingsoefening houden

Het belang van brandoefeningen

Het liefst denkt u er natuurlijk niet over na, maar stel: er ontstaat brand in uw bedrijf. Weet iedereen dan wat hij moet doen? Weten uw medewerkers de nooduitgangen te vinden, weten de Bhv’ers wat ze precies te doen staat?

Door minimaal eens in het jaar een brandoefening te organiseren en daarmee de veiligheid van uw bedrijf te testen, bent u altijd goed voorbereid op een eventuele noodsituatie. Met een brandoefening kijkt u of alle vluchtroutes duidelijk en goed zijn, of iedereen weet wat hij moet doen en waar hij moet zijn.

De Kelio software voor succesvol beheer van brandoefeningen in uw bedrijf

De Kelio Software is in eerste instantie ontwikkeld voor tijdregistratie. Maar er is een module die daar een ontzettend handige aanvulling op is: met Kelio maakt u van uw smartphone uw persoonlijke ontruimingsassistent bij brand.

Hoe werkt dat?

Op de verzamelpunten om het gebouw worden eventueel paslezers geïnstalleerd. Ontruimde personen melden zich hier met hun smartphone en registreren hun aanwezigheid op de paslezers.

Verantwoordelijke personen tijdens de ontruiming kunnen precies in het systeem zien wie zich hebben gemeld, ook als zij bijvoorbeeld bij een ander verzamelpunt staan.

Wanneer iemand zijn pasje of tag niet bij zich heeft, kan die door een verantwoordelijke worden geïdentificeerd en op aanwezig gezet.

Voordelen van ontruimen met Kelio

 • Verantwoordelijke personen kunnen de telling realtime raadplegen;
 • Zo is direct duidelijk wie er nog in het gebouw zijn en kunnen reddingswerkers gericht actie ondernemen tijdens een echte ontruiming;
 • Het systeem van Kelio verzorgt zowel toegangscontrole voor uw medewerkers als bezoekersregistratie en urenregistratie. Daarom heeft u altijd zekerheid dat alle aanwezige personen in de lijst staan en de niet-aanwezige personen niet worden gezocht.
 

Optimaal beheer brandoefeningen met Kelio

Kelio helpt u ook bij het beheer, de evaluatie en de documentatie van brandoefeningen. Het systeem voorziet u in statistieken over onder andere het aantal geregistreerde en niet-geregistreerde personen tijdens de brandoefening, of een gemelde persoon zichzelf heeft ingecheckt of op aanwezig is gezet door een verantwoordelijke en hoeveel tijd de telling heeft gekost.

Het geautomatiseerde telsysteem van Kelio zorgt voor een sneller en effectiever verloop van een brandoefening, de statistische gegevens zorgen voor een effectieve evaluatie en ondersteuning bij optimalisatie en ten slotte is het ook zeer betrouwbaar in gebruik door identificatie via de smartphone.

IK WIL EEN DEMONSTRATIE VAN DE TELLING BIJ BRAND VIA KELIO


Het belang van brandoefeningen voor bedrijven
 

Het belang van brandoefeningen voor bedrijven

Waar zit de dichtstbijzijnde nooduitgang in het gebouw? Waar moeten alle medewerkers zich verzamelen? Wanneer u regelmatig een brandoefening organiseert, zorgt u ervoor dat iedereen op de hoogte is van de ontruimingsprocedure.

Ook test u de kennis en kundigheid van de Bhv’ers van het bedrijf: weet iedereen welke stappen er moeten worden gezet wanneer er brand uitbreekt? Is de taakverdeling duidelijk? Een brandoefening is een goed moment om eventuele problemen te ondervangen en de procedure met elkaar te optimaliseren.

Hoe vaker u een brandoefening organiseert, hoe meer werknemers vertrouwd raken met de procedures en hoe beter Bhv’ers worden getraind om optimaal te handelen in geval van brand. Zo kan alles sneller en dit kan letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood.

Wettelijke vereisten voor brandoefeningen in Nederland

Wettelijke vereisten voor brandoefeningen in Nederland

Wanneer u eigenaar bent van een gebouw, bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie en daarmee verplicht om verschillende maatregelen te treffen.

Denk aan maatregelen om brand te voorkomen, maar ook voor het op tijd kunnen opmerken van brand (brandmeldinstallaties), het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand, het vluchten bij brand (een vluchtplan), het bestrijden van brand (blusmiddelen) en bereikbaarheid voor hulpdiensten (ingang, lift e.d.).

De Arbowet verplicht u daarnaast als werkgever om maatregelen te treffen voor crisissituaties. Op basis van de huidige voorschriften maakt u daarom als bedrijf een ontruimingsplan.

Daarin beschrijft u de gegevens van de organisatie en legt u onder andere de vluchtroutes vast, de taakverdeling van de Bhv’ers, het verzamelpunt; alles wat er in geval van nood moet gebeuren om alle mensen zo snel mogelijk veilig het gebouw (of de gebouwen) uit te krijgen.

Het plannen van een effectieve brandoefening

Een effectieve brandoefening organiseren vraagt om een goed doordacht plan. U kunt natuurlijk het brandalarm inschakelen en zorgen dat iedereen zo snel mogelijk het pand verlaat, maar daar boekt u weinig resultaat mee: u heeft dan immers geen zicht op wat er allemaal gebeurt en de situatie is niet realistisch.

Een aantal tips om een brandoefening zo effectief mogelijk te maken:

 • Bepaal als eerste hoe groot de oefening moet worden. Wilt u een gedeelte van het gebouw ontruimen, het hele gebouw, of meerdere gebouwen? Hoeveel mensen worden er betrokken bij de brandoefening? Bekijk wat er haalbaar is en toch het gewenste resultaat oplevert.
 • Houd een uitgebreide voorbespreking. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de brandoefening en dat alle betrokkenen duidelijk weten wat er van ze wordt verwacht.
 • Voer van tevoren een uitgebreide check uit: werken alle nooduitgangen naar behoren? Doet de verlichting het? Zo is het systeem alvast in orde.
 • Maak het realistisch: bedenk een scenario van een noodsituatie en baseer hierop het aantal betrokkenen en materialen. Gebruik eventueel simulatiemiddelen, zoals rookmachines, en hulpmiddelen als brandblussers. Zo bereid u iedereen optimaal op een echte noodsituatie voor.
 • Wijs waarnemers aan, die verantwoordelijk zijn voor een verslag van de brandoefening. Zo kan de brandoefening na afloop uitgebreid worden geëvalueerd en kunnen zaken worden geoptimaliseerd.
Het evalueren van de resultaten van een brandoefening

Het evalueren van de resultaten van een brandoefening

Een uitgebreide verslaglegging is de sleutel voor het verbeteren van de procedure. Hoe uitgebreider u het verloop met elkaar kunt analyseren, hoe meer inzichten er ontstaan voor verbetering. Een optie is om de brandoefening vast te leggen met foto’s, of eventueel video’s.

Stel tijdens de evaluatie vragen als:

 • Was iedereen goed voorbereid, was de taakverdeling helder?
 • Wist iedereen wat hij moest doen, waar hij naartoe moest?
 • Werkte het gehele brandbeveiligingssysteem in het gebouw?

Betrek zoveel mogelijk medewerkers bij de evaluatie. Met deze uitgebreide feedback kunt u vervolgens het ontruimingsplan verbeteren.

IK WIL EEN DEMONSTRATIE VAN HET KELIO SYSTEEM!

Het bijhouden van brandoefeningen en documentatie
 

Het bijhouden van brandoefeningen en documentatie

Het is belangrijk om regelmatig een brandoefening te organiseren en het ontruimingsplan daarbij te evalueren. Vooral als bijvoorbeeld de indeling van het gebouw is veranderd, of wanneer er nieuwe wet- en regelgevingen zijn. Vergeet dit niet met regelmaat bij te houden.

Ook is het belangrijk om te blijven controleren of de brandmeldinstallatie niet is verouderd, of de noodverlichting nog werkt en of de nooduitgangen nog optimaal te gebruiken zijn in geval van nood. Een heldere documentatie zorgt voor een optimale procedure. Fijn voor de werkgever en voor de veiligheid van alle medewerkers.

voordelen van Kelio

Hoe kan Kelio u helpen uw brand- en ontruimingsoefeningen beter te beheren?

Kelio maakt het volgende mogelijk:

 • realtime bijwerken van de lijst met aanwezigen;
 • eenvoudig, betrouwbaar en snel de ontruimde werknemers tellen;
 • de ontruimingslijst delen met alle verzamelpunten;
 • betrouwbaar gebruik in SaaS: bij brand is identificatie via smartphone gewaarborgd;
 • statistische gegevens van eerdere oefeningen opslaan;
 • een koppeling tussen Kelio Tijdregistratie en Kelio Bezoekers.

ONZE KLANTEN HEBBEN VERTROUWEN IN ONS – U OOK?

Kelio - al 35 jaar

35 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Internationale aanwezigheid

Profiteer van de installatie van Bodet Software

Implementaties

Vaste contactpersoon

Vast contactpersoon

in de buurt en beschikbaar

In de buurt en beschikbaar