HRM - Human Resource Management

De juiste personen op de juiste plek in het bedrijf. Dat klinkt misschien gemakkelijk, maar dat is het vandaag de dag al lang niet meer. In een tijd waarin het vacatures regent en zaken als flexibiliteit en werkgeluk steeds belangrijker worden, is HRM belangrijker dan ooit.

Definitie HRM

HRM staat voor Human Resource Management. De HRM-afdeling van een bedrijf houdt zich bezig met alle personeelszaken. Denk aan het werven van nieuwe medewerkers, maar ook aan bijvoorbeeld het beoordelen van medewerkersprestaties en het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning. Dit alles met als belangrijkste doel om de juiste mensen op de juiste baan in het bedrijf te krijgen en zo de doelstellingen van het bedrijf te behalen.

Niveaus van HRM

De functies binnen een HR-afdeling zijn op te delen in 3 niveaus: leidinggevende functies, operatieve functies en adviserende functies. De HR-manager houdt zich bezig met zaken als aansturen en controleren. Op operationeel niveau gaat het over werving en selectie, loon- en salarisadministratie, het organiseren van trainingen, et cetera. Ten slotte geeft HRM advies aan het management.

Historische ontwikkeling van HRM

Human Resource Management vindt zijn wortels rond het einde van de 19e eeuw. Men besefte toen dat mensen cruciaal zijn voor het succes van een organisatie en zo begon het vakgebied van de menselijke hulpbronnen vorm te krijgen. Waar het eerst veelal ging om administratieve taken, worden de laatste jaren strategie en advies steeds belangrijker binnen HRM.

Organisatiemanagement als uitgangspunt

HRM functioneert binnen de context van het bedrijf. Een belangrijke rol voor het HRM ligt in het ontwikkelen en onderhouden van gezonde werkrelaties tussen alle werknemers en het bevorderen van een gezonde organisatiecultuur, rekening houdend met de vaardigheden, kennis en motivatie van personen binnen het bedrijf. Het doel van HRM is om de juiste balans te vinden tussen de wensen van de medewerkers en de doelstellingen van de organisatie.

Organisatiemanagement

Die juiste balans tussen wat de medewerkers willen en wat het bedrijf wil, gebeurt aan de hand van organisatiemanagement: organiseren, plannen, begeleiden, controleren van mensen, middelen en processen om het bedrijf efficiënter in te richten en prestaties te verbeteren. De doelstellingen van de organisatie behalen doet het management op die manier samen met alle medewerkers.

Organisatie en cultuur

Een cultuur binnen een organisatie gaat over het totaal aan normen en waarden waar het bedrijf voor staat. Er bestaan oneindig veel verschillende bedrijfsculturen, omdat er binnen ieder bedrijf een eigen cultuur heerst. Om een HR-functie binnen een bedrijf te kunnen bekleden, is het van belang om te passen binnen de bedrijfsstructuur. Eenzelfde visie als het management zorgt bij het opstellen van een strategie en personeelsbeleid voor een samenwerking die werkt.

Organisatie veranderen

De wereld verandert voortdurend en organisaties ontkomen er niet aan om mee te veranderen. In de praktijk blijkt het lastig om een bedrijfscultuur te veranderen. Deze tips helpen een eindje op weg:

 • Breng de kenmerken van de bedrijfscultuur in kaart en bekijk wat er moet worden veranderd.
 • Zoek naar waar beweging mogelijk is binnen de cultuur en begin daar.
 • Ga op zoek naar ambassadeurs van de culturele verandering en zet deze medewerkers in ter stimulering.
 • Laat medewerkers actief meedenken: geef ruimte om zelf met initiatieven te komen die passen bij de nieuwe bedrijfscultuur.
 • Geef zelf het goede voorbeeld als HR-afdeling en doorbreek vaste patronen. Help medewerkers op weg door te laten zien hoe het ook kan.

Terreinen van Human Resources Management

Human Resource Management is een breed vak en kent een grote variatie aan terreinen. Een aantal belangrijke van vandaag de dag zijn de volgende:

 1. Prestatiemanagement en HRM: beleid en programma’s ontwikkelen en implementeren gericht op de verbetering van prestaties en motivatie van personeel.
 2. Medewerkersprestaties: het beoordelen van medewerkers m.b.t. bijvoorbeeld loonsverhogingen of ontslagingen ter bevordering van de bedrijfsdoelstellingen.
 3. Strategische personeelsplanning en recruitment: het werven van personeel en het inzetten van de juiste personen op het juiste moment op de juiste plek in het bedrijf.
 4. Leiderschap en management: een HR-manager is de verbindende schakel tussen het personeel en het management.
 5. Zelforganisatie en management: HRM speelt een belangrijke rol bij het veranderingsproces naar zelforganiserende teams, de begeleiding van de teams en het ontwikkeltraject van management.
 6. Duurzame inzetbaarheid: HRM dient er ook voor te zorgen dat al het personeel tot aan hun pensioen gelukkig en gezond aan het werk zijn.
 7. Management van competenties en talent: een HR-manager is verantwoordelijk voor het bieden van faciliteiten en kansen aan werknemers die de ontwikkeling van de organisatie te goede komen.
 8. Human Resource Development: HRD gaat over het helpen van personeel om kennis, competenties en vaardigheden te ontwikkelen ter bevordering van de efficiëntie van het bedrijf.
 9. E-HRM als enabler voor HRM als businesspartner: nu strategie en advies steeds belangrijker wordt binnen HRM, fungeert E-HRM als businesspartner door administratief werk uit handen te nemen.

HRM in de praktijk

Rekrutering en organisatieattractiviteit

Geschikte medewerkers vinden is lastig. Werkzoekenden hebben de keuze uit een ruim aanbod aan vacatures en kunnen daardoor kritisch zijn. Het is dan ook van groot belang om met uw bedrijf aantrekkelijk te zijn voor een potentiële werknemer. Een goed aangeschreven bedrijf met mooie prestaties wordt sneller aantrekkelijk gevonden. Ook welk geluk is een belangrijk aspect voor de keuze om te solliciteren.

Selectie en assessment van personeel

Een mooi aantal sollicitanten heeft zich aangemeld. Dan is de volgende stap om te onderzoeken wie er het beste bij het bedrijf past. Het juiste personeel selecteren gebeurt meestal aan de hand van een of meerdere sollicitatiegesprekken, maar kan ook door het afnemen van een assessment. Daarmee valt nog verder te achterhalen wat voor competenties iemand bezit.

Prestatiebeoordeling en management

Om loonsverhogingen of bonussen van medewerkers te kunnen bespreken, of juist medewerkers te ontslaan, gebruiken we prestatiebeoordelingen. Vaak gebeurt dit eens per jaar. Waar dit voorheen voornamelijk feedback van de leidinggevende aan de medewerker was, zijn er tegenwoorden veel verschillende vormen van prestatiebeoordeling. Denk aan zelfevaluatie, peer assessment of bijvoorbeeld 360-graden feedback.

Management van uitstroom

Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, is het altijd belangrijk om dit in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door het houden van exitgesprekken en aan de hand van een uitdiensttredingsprocedure. In het mooiste geval blijven alle oud-medewerkers ambassadeurs van het bedrijf.

Kelio en HRM

De software van Kelio is de ideale businessparter voor een HRM-afdeling die zich graag wil richten op strategie, advies en personeelsbeleid. Die zaken kosten tijd en daarom neemt Kelio de administratieve taken uit handen.

Functies en voordelen van de Kelio software

 • Kelio organiseert de organisatie van uw onboarding
 • Alle personeelsbestanden worden gecentraliseerd
 • Met talrijke analysetools analyseert Kelio belangrijke HR-gegevens en voorziet u van rapporten
 • Kelio ondersteunt u in het maken van de perfecte personeelsplanning
 • Medewerkers kunnen te allen tijde inloggen voor informatie en het aanpassen van gegevens, wat zorgt voor een grotere medewerkerstevredenheid

Op een efficiëntere manier uw bedrijfsdoelstellingen behalen?

KELIO STAAT VOOR U KLAAR

Blog delen